rumænsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
student
Fag
a postgraduate
student cu diplomă
Fag
a PhD
doctorand
Fag
a full-time
cu normă întreagă
Fag
a part-time
cu jumătate de normă
Fag
an online
la distanță
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
un semestru
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
un an academic
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Spørg til information om systemet
credit
de credite
Vurderingssystem
marking
de note
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
lectures
cursuri teoretice
Kursustype
seminars
seminarii
Kursustype
tutorials
tutoriale
Kursustype
conferences
conferințe
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
taxă de școlarizare
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
întreținere
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
îngrijire copii minori
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat