spansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Me quiero matricular _______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
en un grado
Fag
a postgraduate
en un posgrado
Fag
a PhD
en un doctorado
Fag
a full-time
a tiempo completo
Fag
a part-time
a tiempo parcial
Fag
an online
a distancia
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
un curso académico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
¿Cómo es el sistema _____________?
Spørg til information om systemet
credit
de créditos
Vurderingssystem
marking
de notas
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
¿Hay ______________?
Spørg til undervisningsformen
lectures
clases teóricas
Kursustype
seminars
seminarios
Kursustype
tutorials
tutorías
Kursustype
conferences
conferencias
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
¿Hay pruebas de nivel?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
¿Organizan también excursiones?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
¿Qué programas ofertan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
matrícula
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
gastos personales
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
manutención de hijos menores
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
¿Qué becas puedo solicitar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat