ungarsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

I would like to enroll at a university.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Angiv at du gerne vil indskrives
I want to apply for _____________ course.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Angiv at du gerne vil søge et fag
an undergraduate
alapképzés
Fag
a postgraduate
mesterképzés
Fag
a PhD
PhD
Fag
a full-time
nappali tagozatos
Fag
a part-time
részidős
Fag
an online
online
Fag
I would like to study at your university for ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
a semester
egy szemeszter
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
an academic year
egy év
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
What are the work restrictions for students?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
What are the entry requirements of the university?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Are you going to send me a formal offer?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Does the university guarantee accommodation as well?
Az egyetem biztosít szállást is?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Does the course involve an internship as well?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
How can I track the progress of my application?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
What are the [language] language requirements?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
What is the ____________ system like?
Milyen a ____________ rendszer?
Spørg til information om systemet
credit
kredit
Vurderingssystem
marking
osztályzási
Vurderingssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
What is the teaching style like?
Milyen a tanítás stílusa?
Spørg til undervisningsformen
Are there _____________ ?
Vannak_____________?
Spørg til undervisningsformen
lectures
előadások
Kursustype
seminars
szemináriumok
Kursustype
tutorials
oktatói órák
Kursustype
conferences
konferenciák
Kursustype
What courses are offered by summer schools?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
When are the exams held?
Mikor vannak a vizsgák?
Spørg hvornår der er eksaminer
Where can I find information about all the courses available?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Is there a university sports center?
Van az egyetemen sportközpont?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
How can I join student societies?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
What are the estimated living costs in [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

What languages can I study at your school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Is there a placement test to assess my level?
Van szintfelmérő teszt?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Do you have a detailed description of the course?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
What is the maximum number of students in a class?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
What facilities are there in your school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Do you also arrange excursions?
Kirándulásokat is szerveznek?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
What programs do you offer?
Milyen programokat nyújtanak?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Which bodies can fund my studies?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
I need financial help for ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
tuition fees
tandíj
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
my living expenses
megélhetési költségek
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
childcare
gyermekellátás
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
What kinds of scholarships are available?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

I would like to validate my degree certificate in [country].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Where can I get a certificate of equivalency?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat