Græsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Angiv at du gerne vil indskrives
Mi volas apliki por_____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
kurso por studentoj
ένα προπτυχιακό
Fag
kurso por postdiplomaj studentoj
ένα μεταπτυχιακό
Fag
kurso por Ph.D.
ένα διδακτορικό
Fag
plentempa kurso
πλήρους απασχόλησης
Fag
parttempa kurso
μερικής απασχόλησης
Fag
enreta kurso
εξ αποστάσεως
Fag
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
semestro
ένα εξάμηνο
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
akademia jaro
ένα ακαδημαϊκό έτος
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Spørg til information om systemet
de kredito
πόντων
Vurderingssystem
de noto
βαθμολόγησης
Vurderingssystem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Kiom estas la instrua stilo?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Spørg til undervisningsformen
Ĉu estas ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Spørg til undervisningsformen
lekcioj
διαλέξεις
Kursustype
seminarioj
σεμινάρια
Kursustype
lerniloj
προγράμματα εκμάθησης
Kursustype
konferencoj
συνέδρια
Kursustype
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kiam estas la ekzamenoj?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Spørg hvornår der er eksaminer
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Ĉu estas universitata sportejo?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Kio programojn vi proponas?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
instrudepagoj
δίδακτρα
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
miaj vivelspezoj
τα έξοδα διαβίωσής μου
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
infanzorgado
τη φροντίδα των παιδιών
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat