Thai | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angiv at du gerne vil indskrives
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angiv at du gerne vil søge et fag
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
Fag
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
Fag
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
Fag
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
Fag
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
Fag
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
Fag
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Angiv hvor lang din udveksling er
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Spørg til information om systemet
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
Vurderingssystem
arvosana
การให้คะแนน
Vurderingssystem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Spørg til undervisningsformen
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
Spørg til undervisningsformen
luentoja
การบรรยาย
Kursustype
seminaareja
การสัมมนา
Kursustype
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
Kursustype
konferensseja
การประชุม
Kursustype
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Spørg hvornår der er eksaminer
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Spørg efter mulighederne for stipendier
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
lastenhoito
การดูแลเด็ก
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat