dansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
bachelor
Fag
une formation du second cycle
kandidatstuderende
Fag
un doctorat
ph.d.-studerende
Fag
une formation à temps plein
fuldtids-
Fag
une formation à temps partiel
deltids-
Fag
une formation en ligne
online
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
et semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
et studieår
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterer universitetet indkvartering?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hvad er sprogkravene?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Hvordan er ____________ systemet?
Spørg til information om systemet
de crédits
studiepoint
Vurderingssystem
de notation
bedømmelse
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hvordan er undervisningsformen?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
Er der _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
forelæsninger
Kursustype
des séminaires
seminarer
Kursustype
des travaux dirigés
undervisning
Kursustype
des conférences
konferencer
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Er der en sportshal på universitetet?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerer I også ekskursioner?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Hvilke programmer tilbydes her?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
studiegebyrer
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
leveomkostninger
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
børnepasning
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat