nederlandsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
een bacheloropleiding
Fag
une formation du second cycle
een postgraduaat
Fag
un doctorat
een doctoraat
Fag
une formation à temps plein
een voltijdse opleiding
Fag
une formation à temps partiel
een deeltijdse opleiding
Fag
une formation en ligne
een online cursus
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
een semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
een academisch jaar
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Spørg til information om systemet
de crédits
creditsysteem
Vurderingssystem
de notation
beoordelingssysteem
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
Zijn er _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
lezingen
Kursustype
des séminaires
seminars
Kursustype
des travaux dirigés
tutorials
Kursustype
des conférences
conferenties
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Wanneer worden de examens gehouden?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Organiseren jullie ook excursies?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Welke programma's bieden jullie aan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
inschrijvingsgeld
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
kosten voor levensonderhoud
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
kinderopvang
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat