kinesisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
我想要进入大学学习。
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
我想要申请______________课程。
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
本科生
Fag
une formation du second cycle
研究生
Fag
un doctorat
博士生
Fag
une formation à temps plein
全日制
Fag
une formation à temps partiel
非全日
Fag
une formation en ligne
网上课程
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
我想要在这所大学学习___________。
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
一学期
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
一学年
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
请问学生工作有什么限制?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
我需要提供材料原件还是复印件?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
请问该所大学的入学要求是什么?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
请问大学能保证我的住宿吗?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
课程内容涵盖实习吗?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
对【语言】的要求是什么?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Spørg til information om systemet
de crédits
学分制
Vurderingssystem
de notation
打分制
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
这里的教学风格是什么样的?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
这里有_____________?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
讲座
Kursustype
des séminaires
研讨会
Kursustype
des travaux dirigés
个别辅导
Kursustype
des conférences
会议
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
暑期学校提供哪些课程呢?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
考试何时举行?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
大学里有体育馆吗?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
我如何加入学生组织?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
我在这里可以学习什么语言?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
有没有水平测试来评估我的水平?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
您有课程的详细介绍吗?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
一个班级里最多有多少个学生?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
贵校都有哪些设施?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
请问你们安排郊游吗?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
你们提供哪些项目呢?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
我想了解关于助学金的信息。
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
有哪些组织可以资助我的学习?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
我需要 ____________的财政补贴。
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
学费
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
生活费用
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
儿童托管
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
请问有哪些奖学金?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat