koreansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
Fag
une formation du second cycle
Fag
un doctorat
Fag
une formation à temps plein
Fag
une formation à temps partiel
Fag
une formation en ligne
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Spørg til information om systemet
de crédits
Vurderingssystem
de notation
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
Kursustype
des séminaires
Kursustype
des travaux dirigés
Kursustype
des conférences
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat