tjekkisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
bakalářské studium
Fag
une formation du second cycle
postgraduální studium
Fag
un doctorat
doktorské studium
Fag
une formation à temps plein
prezenční studium
Fag
une formation à temps partiel
kombinované studium
Fag
une formation en ligne
online
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
(jeden) semestr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
celý akademický rok
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Musím jako výměnný student platit školné?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Spørg til information om systemet
de crédits
kredity
Vurderingssystem
de notation
známkování
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
Jsou tam _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
přednášky
Kursustype
des séminaires
semináře
Kursustype
des travaux dirigés
konsultace
Kursustype
des conférences
konference
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kdy jsou zkoušky?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Pořádáte exkurze?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
školné
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
životní náklady
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
péče o dítě
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat