tyrkisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
lisans seviyesinde
Fag
une formation du second cycle
lisans üstü seviyesinde
Fag
un doctorat
doktora seviyesinde
Fag
une formation à temps plein
tam zamanlı
Fag
une formation à temps partiel
yarı zamanlı
Fag
une formation en ligne
çevrimiçi
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
bir dönem
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
bir akademik yıl
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Spørg til information om systemet
de crédits
kredi
Vurderingssystem
de notation
notlama
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
_____________ var mı?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
ders
Kursustype
des séminaires
seminer
Kursustype
des travaux dirigés
uygulamalı ders
Kursustype
des conférences
konferanslar
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Sınavlar ne zaman?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
harçlar
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
yaşam giderleri
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
çocuk bakımı
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Ne tür burslar mevcut?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat