tysk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Angiv at du gerne vil indskrives
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Angiv at du gerne vil søge et fag
une formation du premier cycle
Grundkurs
Fag
une formation du second cycle
Aufbaukurs
Fag
un doctorat
Doktorandenkurs
Fag
une formation à temps plein
Vollzeitkurs
Fag
une formation à temps partiel
Teilzeitkurs
Fag
une formation en ligne
Onlinekurs
Fag
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
ein Semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
une année académique
ein Studienjahr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Le logement est assuré par l'université ?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Comment fonctionne le système ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Spørg til information om systemet
de crédits
Kreditsystem
Vurderingssystem
de notation
Benotungssystem
Vurderingssystem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Spørg til undervisningsformen
Y a-t-il ______ ?
Gibt es_____________?
Spørg til undervisningsformen
des cours magistraux
Vorlesungen
Kursustype
des séminaires
Seminare
Kursustype
des travaux dirigés
Tutorien
Kursustype
des conférences
Konferenzen
Kursustype
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Wann finden die Prüfungen statt?
Spørg hvornår der er eksaminer
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quels programmes offrez-vous ?
Welche Programme bieten Sie an?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
les frais d'inscription
Studiengebühren
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
les frais de subsistance
Lebenshaltungskosten
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
la garde d'enfants
Kinderbetreuung
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quels types de bourse sont disponibles ?
Welche Stipendien gibt es?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat