finsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Haluan hakea ________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
kandidaatin ohjelmaan
Fag
ένα μεταπτυχιακό
jatko-opintoihin
Fag
ένα διδακτορικό
tohtorin ohjelmaan
Fag
πλήρους απασχόλησης
täysiaikaiseen ohjelmaan
Fag
μερικής απασχόλησης
osa-aikaiseen ohjelmaan
Fag
εξ αποστάσεως
verkossa käytävään ohjelmaan
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
lukukauden
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
lukuvuoden
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Spørg til information om systemet
πόντων
opintopiste
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
arvosana
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Onko teillä ________?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
luentoja
Kursustype
σεμινάρια
seminaareja
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
pienryhmäopetusta
Kursustype
συνέδρια
konferensseja
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Koska tentit ovat?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
lukukausimaksut
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
elinkustannukseni
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
lastenhoito
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat