rumænsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
student
Fag
ένα μεταπτυχιακό
student cu diplomă
Fag
ένα διδακτορικό
doctorand
Fag
πλήρους απασχόλησης
cu normă întreagă
Fag
μερικής απασχόλησης
cu jumătate de normă
Fag
εξ αποστάσεως
la distanță
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
un semestru
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
un an academic
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Există perioadă de practică în planul de studii?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Care este nivelul de [limba] cerută?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Cum este sistemul ____________?
Spørg til information om systemet
πόντων
de credite
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
de note
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Cum este sistemul de predare?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Sunt _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
cursuri teoretice
Kursustype
σεμινάρια
seminarii
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
tutoriale
Kursustype
συνέδρια
conferințe
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Când se susșine sesiunea de examene?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Are universitatea centru sportiv?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Ce facilitări oferă centrul?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizați excursii de asemenea?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Ce programă oferiți?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
taxă de școlarizare
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
întreținere
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
îngrijire copii minori
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat