svensk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
kandidatkurs
Fag
ένα μεταπτυχιακό
avancerad kurs
Fag
ένα διδακτορικό
doktorandkurs
Fag
πλήρους απασχόλησης
fulltidskurs
Fag
μερικής απασχόλησης
deltidskurs
Fag
εξ αποστάσεως
onlinekurs
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
en termin
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
ett läsår
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterar universitetet boende?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Innefattar kursen en praktikperiod?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Vilka är språkkraven?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hur fungerar _______ ?
Spørg til information om systemet
πόντων
poängsystemet
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
betygssättningen
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hur är undervisningen?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Finns det _______?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
föreläsningar
Kursustype
σεμινάρια
seminarier
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
handledning
Kursustype
συνέδρια
konferenser
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
När är tentaperioderna?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Har universitetet en idrottsanläggning?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerar skolan också utflykter?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vilka program erbjuds?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
skolavgifter
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
mina levnadskostnader
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
barnomsorg
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vilka typer av stipendier finns det?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat