ungarsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Angiv at du gerne vil indskrives
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ένα προπτυχιακό
alapképzés
Fag
ένα μεταπτυχιακό
mesterképzés
Fag
ένα διδακτορικό
PhD
Fag
πλήρους απασχόλησης
nappali tagozatos
Fag
μερικής απασχόλησης
részidős
Fag
εξ αποστάσεως
online
Fag
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ένα εξάμηνο
egy szemeszter
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
egy év
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Az egyetem biztosít szállást is?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Milyen a ____________ rendszer?
Spørg til information om systemet
πόντων
kredit
Vurderingssystem
βαθμολόγησης
osztályzási
Vurderingssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Milyen a tanítás stílusa?
Spørg til undervisningsformen
Υπάρχουν _____________ ;
Vannak_____________?
Spørg til undervisningsformen
διαλέξεις
előadások
Kursustype
σεμινάρια
szemináriumok
Kursustype
προγράμματα εκμάθησης
oktatói órák
Kursustype
συνέδρια
konferenciák
Kursustype
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Mikor vannak a vizsgák?
Spørg hvornår der er eksaminer
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Van az egyetemen sportközpont?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Van szintfelmérő teszt?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulásokat is szerveznek?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Milyen programokat nyújtanak?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
δίδακτρα
tandíj
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τα έξοδα διαβίωσής μου
megélhetési költségek
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
τη φροντίδα των παιδιών
gyermekellátás
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat