Græsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Angiv at du gerne vil indskrives
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
studia licencjackie
ένα προπτυχιακό
Fag
studia magisterskie
ένα μεταπτυχιακό
Fag
studia doktoranckie
ένα διδακτορικό
Fag
studia dzienne
πλήρους απασχόλησης
Fag
studia zaoczne
μερικής απασχόλησης
Fag
studia przez internet
εξ αποστάσεως
Fag
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
cały rok akademicki
ένα ακαδημαϊκό έτος
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Jak działa system ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Spørg til information om systemet
punktowy
πόντων
Vurderingssystem
oceniania
βαθμολόγησης
Vurderingssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Spørg til undervisningsformen
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Spørg til undervisningsformen
wykłady
διαλέξεις
Kursustype
ćwiczenia/seminaria
σεμινάρια
Kursustype
konsultacje
προγράμματα εκμάθησης
Kursustype
konferencje
συνέδρια
Kursustype
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kiedy odbywają się egzaminy?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Spørg hvornår der er eksaminer
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Jak liczne są grupy?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
δίδακτρα
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
τα έξοδα διαβίωσής μου
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
τη φροντίδα των παιδιών
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat