spansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Angiv at du gerne vil indskrives
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Me quiero matricular _______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
studia licencjackie
en un grado
Fag
studia magisterskie
en un posgrado
Fag
studia doktoranckie
en un doctorado
Fag
studia dzienne
a tiempo completo
Fag
studia zaoczne
a tiempo parcial
Fag
studia przez internet
a distancia
Fag
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
(jeden) semestr
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
cały rok akademicki
un curso académico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Jak działa system ______ ?
¿Cómo es el sistema _____________?
Spørg til information om systemet
punktowy
de créditos
Vurderingssystem
oceniania
de notas
Vurderingssystem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Spørg til undervisningsformen
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
¿Hay ______________?
Spørg til undervisningsformen
wykłady
clases teóricas
Kursustype
ćwiczenia/seminaria
seminarios
Kursustype
konsultacje
tutorías
Kursustype
konferencje
conferencias
Kursustype
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kiedy odbywają się egzaminy?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Spørg hvornår der er eksaminer
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
¿Hay pruebas de nivel?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Jak liczne są grupy?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Czy szkoła organizuje wycieczki?
¿Organizan también excursiones?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
¿Qué programas ofertan?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
matrícula
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
gastos personales
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
manutención de hijos menores
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
¿Qué becas puedo solicitar?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat