Græsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Angiv at du gerne vil indskrives
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
graduação
ένα προπτυχιακό
Fag
pós-graduação
ένα μεταπτυχιακό
Fag
PhD
ένα διδακτορικό
Fag
tempo integral
πλήρους απασχόλησης
Fag
meio período
μερικής απασχόλησης
Fag
online
εξ αποστάσεως
Fag
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
um semestre
ένα εξάμηνο
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
um ano acadêmico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Vou receber uma proposta formal?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
A universidade também oferece acomodação?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
O curso também inclui um período de estágio?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Como é o sistema de ____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Spørg til information om systemet
crédito
πόντων
Vurderingssystem
notas
βαθμολόγησης
Vurderingssystem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Qual é o estilo de ensino?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Spørg til undervisningsformen
São _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Spørg til undervisningsformen
aulas expositivas
διαλέξεις
Kursustype
seminários
σεμινάρια
Kursustype
tutoriais
προγράμματα εκμάθησης
Kursustype
conferências
συνέδρια
Kursustype
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Quando acontecem as provas?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Spørg hvornår der er eksaminer
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Há um complexo esportivo aqui?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Quais são as comodidades da escola?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Vocês também organizam excursões?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Quais programas vocês oferecem?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
mensalidades
δίδακτρα
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
despesas de subsistência
τα έξοδα διαβίωσής μου
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
cuidados infantis
τη φροντίδα των παιδιών
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat