tjekkisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angiv at du gerne vil indskrives
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
бакалавриат
bakalářské studium
Fag
аспирантура
postgraduální studium
Fag
докторат/профессура
doktorské studium
Fag
очная форма
prezenční studium
Fag
заочная форма
kombinované studium
Fag
онлайн обучение
online
Fag
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
семестр
(jeden) semestr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
академический год
celý akademický rok
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Какие ограничения на работу для студентов?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Каковы требования для поступления в университет?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Вы пришлете мне формальное предложение?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Университет гарантирует предоставление жилья?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Курс включает в себя период стажировки?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Musím jako výměnný student platit školné?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Каковы требования знания [язык] языка?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Какова система_____________?
Jaký je ____________ systém?
Spørg til information om systemet
кредитов
kredity
Vurderingssystem
оценок
známkování
Vurderingssystem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Каков стиль преподавания?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Spørg til undervisningsformen
Там есть___________?
Jsou tam _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
лекции
přednášky
Kursustype
семинары
semináře
Kursustype
учебные материалы
konsultace
Kursustype
конференции
konference
Kursustype
Какие курсы предлагаются летними школами?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Когда проходят экзамены?
Kdy jsou zkoušky?
Spørg hvornår der er eksaminer
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
В университете есть спортивный центр?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
У вас есть детальное описание курса?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Каково максимальное количество студентов в группе?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Вы организовываете экскурсии?
Pořádáte exkurze?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Какие программы вы предлагаете?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
плата за обучение
školné
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
расходы на жизнь
životní náklady
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
уход за ребенком
péče o dítě
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Какие виды стипендий доступны?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat