finsk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Me gustaría matricularme en la universidad.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Angiv at du gerne vil indskrives
Me quiero matricular _______________.
Haluan hakea ________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
en un grado
kandidaatin ohjelmaan
Fag
en un posgrado
jatko-opintoihin
Fag
en un doctorado
tohtorin ohjelmaan
Fag
a tiempo completo
täysiaikaiseen ohjelmaan
Fag
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Fag
a distancia
verkossa käytävään ohjelmaan
Fag
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Angiv hvor lang din udveksling er
un semestre
lukukauden
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
un curso académico
lukuvuoden
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
¿Cómo es el sistema _____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Spørg til information om systemet
de créditos
opintopiste
Vurderingssystem
de notas
arvosana
Vurderingssystem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Spørg til undervisningsformen
¿Hay ______________?
Onko teillä ________?
Spørg til undervisningsformen
clases teóricas
luentoja
Kursustype
seminarios
seminaareja
Kursustype
tutorías
pienryhmäopetusta
Kursustype
conferencias
konferensseja
Kursustype
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Koska tentit ovat?
Spørg hvornår der er eksaminer
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
¿Hay pruebas de nivel?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
¿Organizan también excursiones?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
¿Qué programas ofertan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Spørg efter mulighederne for stipendier
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Necesito ayuda financiera para ______________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
matrícula
lukukausimaksut
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
gastos personales
elinkustannukseni
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
manutención de hijos menores
lastenhoito
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
¿Qué becas puedo solicitar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat