dansk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
bachelor
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
kandidatstuderende
Fag
ปริญญาเอก
ph.d.-studerende
Fag
เต็มเวลา
fuldtids-
Fag
นอกเวลา
deltids-
Fag
ออนไลน์
online
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
et semester
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
et studieår
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterer universitetet indkvartering?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Indeholder faget også en praktikperiode?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hvad er sprogkravene?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hvordan er ____________ systemet?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
studiepoint
Vurderingssystem
การให้คะแนน
bedømmelse
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hvordan er undervisningsformen?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
Er der _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
forelæsninger
Kursustype
การสัมมนา
seminarer
Kursustype
การกวดวิชา
undervisning
Kursustype
การประชุม
konferencer
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Hvornår afholdes eksaminerne?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Er der en sportshal på universitetet?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerer I også ekskursioner?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hvilke programmer tilbydes her?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
studiegebyrer
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
leveomkostninger
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
børnepasning
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat