kinesisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
我想要进入大学学习。
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
我想要申请______________课程。
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
本科生
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
研究生
Fag
ปริญญาเอก
博士生
Fag
เต็มเวลา
全日制
Fag
นอกเวลา
非全日
Fag
ออนไลน์
网上课程
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
我想要在这所大学学习___________。
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
一学期
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
一学年
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
请问学生工作有什么限制?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
我需要提供材料原件还是复印件?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
请问该所大学的入学要求是什么?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
请问大学能保证我的住宿吗?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
课程内容涵盖实习吗?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
我如何才能查看我的申请进程呢?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
对【语言】的要求是什么?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
学分制
Vurderingssystem
การให้คะแนน
打分制
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
这里的教学风格是什么样的?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
这里有_____________?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
讲座
Kursustype
การสัมมนา
研讨会
Kursustype
การกวดวิชา
个别辅导
Kursustype
การประชุม
会议
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
暑期学校提供哪些课程呢?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
考试何时举行?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
我在哪里能找到所有的课程信息?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
大学里有体育馆吗?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
我如何加入学生组织?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
我在这里可以学习什么语言?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
有没有水平测试来评估我的水平?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
您有课程的详细介绍吗?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
一个班级里最多有多少个学生?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
贵校都有哪些设施?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
请问你们安排郊游吗?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
你们提供哪些项目呢?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
我想了解关于助学金的信息。
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
有哪些组织可以资助我的学习?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
我需要 ____________的财政补贴。
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
学费
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
生活费用
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
儿童托管
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
请问有哪些奖学金?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat