portugisisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
graduação
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
pós-graduação
Fag
ปริญญาเอก
PhD
Fag
เต็มเวลา
tempo integral
Fag
นอกเวลา
meio período
Fag
ออนไลน์
online
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
um semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
um ano acadêmico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vou receber uma proposta formal?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
A universidade também oferece acomodação?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
O curso também inclui um período de estágio?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Como é o sistema de ____________?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
crédito
Vurderingssystem
การให้คะแนน
notas
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Qual é o estilo de ensino?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
São _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
aulas expositivas
Kursustype
การสัมมนา
seminários
Kursustype
การกวดวิชา
tutoriais
Kursustype
การประชุม
conferências
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quando acontecem as provas?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Há um complexo esportivo aqui?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quais são as comodidades da escola?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vocês também organizam excursões?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quais programas vocês oferecem?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
mensalidades
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
despesas de subsistência
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
cuidados infantis
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat