russisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Angiv at du gerne vil indskrives
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
ปริญญาตรี
бакалавриат
Fag
บัณฑิตวิทยาลัย
аспирантура
Fag
ปริญญาเอก
докторат/профессура
Fag
เต็มเวลา
очная форма
Fag
นอกเวลา
заочная форма
Fag
ออนไลน์
онлайн обучение
Fag
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
หนึ่งภาคการศึกษา
семестр
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
หนึ่งปีการศึกษา
академический год
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Какие ограничения на работу для студентов?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Каковы требования для поступления в университет?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Вы пришлете мне формальное предложение?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Университет гарантирует предоставление жилья?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Курс включает в себя период стажировки?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Каковы требования знания [язык] языка?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Какова система_____________?
Spørg til information om systemet
หน่วยกิตวิชา
кредитов
Vurderingssystem
การให้คะแนน
оценок
Vurderingssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Каков стиль преподавания?
Spørg til undervisningsformen
มี _____________ ไหม
Там есть___________?
Spørg til undervisningsformen
การบรรยาย
лекции
Kursustype
การสัมมนา
семинары
Kursustype
การกวดวิชา
учебные материалы
Kursustype
การประชุม
конференции
Kursustype
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Какие курсы предлагаются летними школами?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Когда проходят экзамены?
Spørg hvornår der er eksaminer
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
В университете есть спортивный центр?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
У вас есть детальное описание курса?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Каково максимальное количество студентов в группе?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Вы организовываете экскурсии?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Какие программы вы предлагаете?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Spørg efter mulighederne for stipendier
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
ค่าเล่าเรียน
плата за обучение
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
расходы на жизнь
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
การดูแลเด็ก
уход за ребенком
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Какие виды стипендий доступны?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat