italiensk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Angiv at du gerne vil indskrives
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
bakalářské studium
di laurea triennale
Fag
postgraduální studium
di laurea magistrale
Fag
doktorské studium
di dottorato
Fag
prezenční studium
a tempo pieno
Fag
kombinované studium
part-time
Fag
online
online
Fag
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Angiv hvor lang din udveksling er
(jeden) semestr
un semestre
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
celý akademický rok
un anno accademico
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Spørg til information om systemet
kredity
crediti
Vurderingssystem
známkování
valutazione
Vurderingssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Spørg til undervisningsformen
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Spørg til undervisningsformen
přednášky
lezioni frontali
Kursustype
semináře
seminari
Kursustype
konsultace
esercitazioni
Kursustype
konference
conferenze
Kursustype
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Spørg hvornår der er eksaminer
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
školné
le tasse universitarie
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
životní náklady
le spese di sostentamento
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat