kinesisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Angiv at du gerne vil indskrives
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Angiv at du gerne vil søge et fag
bakalářské studium
本科生
Fag
postgraduální studium
研究生
Fag
doktorské studium
博士生
Fag
prezenční studium
全日制
Fag
kombinované studium
非全日
Fag
online
网上课程
Fag
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Angiv hvor lang din udveksling er
(jeden) semestr
一学期
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
celý akademický rok
一学年
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Spørg til information om systemet
kredity
学分制
Vurderingssystem
známkování
打分制
Vurderingssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Spørg til undervisningsformen
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Spørg til undervisningsformen
přednášky
讲座
Kursustype
semináře
研讨会
Kursustype
konsultace
个别辅导
Kursustype
konference
会议
Kursustype
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Spørg hvornår der er eksaminer
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Spørg efter mulighederne for stipendier
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
školné
学费
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
životní náklady
生活费用
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
péče o dítě
儿童托管
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat