russisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Angiv at du gerne vil indskrives
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
bakalářské studium
бакалавриат
Fag
postgraduální studium
аспирантура
Fag
doktorské studium
докторат/профессура
Fag
prezenční studium
очная форма
Fag
kombinované studium
заочная форма
Fag
online
онлайн обучение
Fag
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
(jeden) semestr
семестр
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
celý akademický rok
академический год
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Spørg til information om systemet
kredity
кредитов
Vurderingssystem
známkování
оценок
Vurderingssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Spørg til undervisningsformen
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Spørg til undervisningsformen
přednášky
лекции
Kursustype
semináře
семинары
Kursustype
konsultace
учебные материалы
Kursustype
konference
конференции
Kursustype
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Spørg hvornår der er eksaminer
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
školné
плата за обучение
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
životní náklady
расходы на жизнь
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
péče o dítě
уход за ребенком
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat