Thai | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Angiv at du gerne vil indskrives
_____________ ders almak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Angiv at du gerne vil søge et fag
lisans seviyesinde
ปริญญาตรี
Fag
lisans üstü seviyesinde
บัณฑิตวิทยาลัย
Fag
doktora seviyesinde
ปริญญาเอก
Fag
tam zamanlı
เต็มเวลา
Fag
yarı zamanlı
นอกเวลา
Fag
çevrimiçi
ออนไลน์
Fag
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Angiv hvor lang din udveksling er
bir dönem
หนึ่งภาคการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
bir akademik yıl
หนึ่งปีการศึกษา
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
____________ sistemi nasıl işliyor?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Spørg til information om systemet
kredi
หน่วยกิตวิชา
Vurderingssystem
notlama
การให้คะแนน
Vurderingssystem
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Spørg til undervisningsformen
_____________ var mı?
มี _____________ ไหม
Spørg til undervisningsformen
ders
การบรรยาย
Kursustype
seminer
การสัมมนา
Kursustype
uygulamalı ders
การกวดวิชา
Kursustype
konferanslar
การประชุม
Kursustype
Yaz okulunda hangi dersler var?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Sınavlar ne zaman?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Spørg hvornår der er eksaminer
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Üniversitede spor merkezi var mı?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Seviye belirleme sınavı var mı?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Hangi programları sunuyorsunuz?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Spørg efter mulighederne for stipendier
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
harçlar
ค่าเล่าเรียน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
yaşam giderleri
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
çocuk bakımı
การดูแลเด็ก
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Ne tür burslar mevcut?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Nereden denklik belgesi alabilirim?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat