tjekkisk | Fraser - Immigration | At studere

At studere - Universitet

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Angiv at du gerne vil indskrives
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Angiv at du gerne vil søge et fag
Grundkurs
bakalářské studium
Fag
Aufbaukurs
postgraduální studium
Fag
Doktorandenkurs
doktorské studium
Fag
Vollzeitkurs
prezenční studium
Fag
Teilzeitkurs
kombinované studium
Fag
Onlinekurs
online
Fag
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Angiv hvor lang din udveksling er
ein Semester
(jeden) semestr
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
ein Studienjahr
celý akademický rok
Længde af ophold ved udenlandsk universitet
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Spørg om universitetet tilbyder indkvartering
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Spørg til information om systemet
Kreditsystem
kredity
Vurderingssystem
Benotungssystem
známkování
Vurderingssystem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Spørg til undervisningsformen
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Spørg til undervisningsformen
Vorlesungen
přednášky
Kursustype
Seminare
semináře
Kursustype
Tutorien
konsultace
Kursustype
Konferenzen
konference
Kursustype
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Spørg hvornår der er eksaminer
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Spørg hvor du kan finde information om fagene
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Spørg om der er en sportshal på universitetet
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Spørg efter mulighederne for stipendier
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Angiv at du har brug for økonomisk hjælp
Studiengebühren
školné
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Kinderbetreuung
péče o dítě
Sager, du har behov for økonomisk støtte til
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat