esperanto | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standard god bedring ønske
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standard god bedring ønske fra mere end en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standard god bedring ønske
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Standard tillykke sætning
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
Well done on…
Bonege por...
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
Congrats!
Feliĉoj!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Brugt som en almindelig tak besked
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Brugt når du giver en takke gave til en
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Brugt til at fejre Nytårsaften
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Brugt til at fejre Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Brugt til at fejre Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår