kinesisk | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations on tying the knot!
恭喜喜结连理!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations on saying your "I do's"!
祝你们百年好合!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
恭祝新郎新娘永结同心。
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

Congratulations on your engagement!
恭喜你们订婚!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

Birthday greetings!
生日问候!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Birthday!
生日快乐!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Many happy returns!
笑口常开!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness on your special day.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
愿你心想事成,生日快乐!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Anniversary!
纪念日快乐!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
Happy…Anniversary!
...纪念日快乐!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
瓷婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
银婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
红宝石婚纪念日快乐!
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
珍珠婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
钻石婚纪念日快乐!
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

Get well soon.
早日康复
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
希望你早日康复。
Standard god bedring ønske
We hope that you will be up and about in no time.
我们祝愿你尽快康复。
Standard god bedring ønske fra mere end en person
Thinking of you. May you feel better soon.
挂念你,愿你早日康复。
Standard god bedring ønske
From everybody at…, get well soon.
来自...每个人的祝福,早日康复。
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

Congratulations on…
祝愿你...
Standard tillykke sætning
I wish you the best of luck and every success in…
祝福你一切顺利并在...方面成功
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
I wish you every success in…
我祝你在...方面成功
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
We would like to send you our congratulations on…
我们就...向你表示祝贺
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
Well done on…
...做得好!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
Congratulations on passing your driving test!
恭喜通过驾照考试!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
Well done. We knew you could do it.
做得好!我们就知道你能做到。
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
Congrats!
恭喜!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

Congratulations on your graduation!
恭喜毕业!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
Congratulations on passing your exams!
恭喜通过考试!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
Well done on getting into University. Have a great time!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
We are so very sorry to hear about your loss.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

We wish you the best of luck in your new job at…
祝你在...的新工作一切顺利
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
We wish you the best of luck in your new position of…
我们祝你在...该职位中一切顺利
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
We wish you every success for your latest career move.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
Congratulations on getting the job!
恭喜获得这个工作!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
Good luck on your first day at…
祝在...的第一天工作顺利
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Congratulations on your new arrival!
恭喜喜得贵子/千金。
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
恭喜您喜获贵子/千金。
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

Many thanks for…
谢谢...
Brugt som en almindelig tak besked
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
I really don't know how to thank you for…
我真不知道怎么感谢您...
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
As a small token of our gratitude…
为表达我们的心意...
Brugt når du giver en takke gave til en
We would like to extend our warmest thanks to…for…
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
We are very grateful to you for…
对...我们非常感谢你
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

Season's greetings from…
来自...的节日问候
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞快乐,新年快乐!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
Happy Easter!
复活节快乐!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
Happy Thanksgiving!
感恩节快乐!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
Happy New Year!
新年快乐!
Brugt til at fejre Nytårsaften
Happy Holidays!
假日愉快!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
光明节快乐!
Brugt til at fejre Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Brugt til at fejre Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
圣诞节快乐!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞节快乐,新年快乐!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår