koreansk | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations on tying the knot!
결혼을 너무너무 축하한다!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations on saying your "I do's"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

Congratulations on your engagement!
약혼을 축하드립니다!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

Birthday greetings!
생일 축하합니다!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Birthday!
생일 축하!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Many happy returns!
행복한 생일날 되세요!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness on your special day.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Anniversary!
기념일을 축하드립니다!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
Happy…Anniversary!
행복한 ... 기념일 되세요!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

Get well soon.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standard god bedring ønske
We hope that you will be up and about in no time.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standard god bedring ønske fra mere end en person
Thinking of you. May you feel better soon.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standard god bedring ønske
From everybody at…, get well soon.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

Congratulations on…
...를 축하합니다.
Standard tillykke sætning
I wish you the best of luck and every success in…
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
I wish you every success in…
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
We would like to send you our congratulations on…
...를 축하드립니다.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
Well done on…
...를 했다니, 축하드립니다.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
Congratulations on passing your driving test!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
Well done. We knew you could do it.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
Congrats!
축하!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

Congratulations on your graduation!
졸업을 축하합니다!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
Congratulations on passing your exams!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
Well done on getting into University. Have a great time!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
We are so very sorry to hear about your loss.
안타까운 마음을 전합니다.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

We wish you the best of luck in your new job at…
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
We wish you the best of luck in your new position of…
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
We wish you every success for your latest career move.
하는 일마다 성공하길 바래.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
Congratulations on getting the job!
새 직장 얻은 것 축하해!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
Good luck on your first day at…
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Congratulations on your new arrival!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

Many thanks for…
깊은 감사드립니다.
Brugt som en almindelig tak besked
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
I really don't know how to thank you for…
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
As a small token of our gratitude…
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Brugt når du giver en takke gave til en
We would like to extend our warmest thanks to…for…
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
We are very grateful to you for…
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

Season's greetings from…
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
Merry Christmas and a Happy New Year!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
Happy Easter!
행복한 부활절 되세요!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
Happy Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
Happy New Year!
행복한 새해 되세요!
Brugt til at fejre Nytårsaften
Happy Holidays!
행복한 휴일되세요!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Brugt til at fejre Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Brugt til at fejre Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår