spansk | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Brugt til at lykønske et nygift par
Congratulations on tying the knot!
¡Felicitaciones por el gran paso!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations on saying your "I do's"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

Congratulations on your engagement!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

Birthday greetings!
¡Feliz día!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Many happy returns!
¡Feliz cumpleaños!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness on your special day.
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
Happy…Anniversary!
¡Felicitaciones por su(s)...!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

Get well soon.
Qué te mejores pronto.
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
I hope you make a swift and speedy recovery.
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
Standard god bedring ønske
We hope that you will be up and about in no time.
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
Standard god bedring ønske fra mere end en person
Thinking of you. May you feel better soon.
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Standard god bedring ønske
From everybody at…, get well soon.
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

Congratulations on…
Felicitaciones por...
Standard tillykke sætning
I wish you the best of luck and every success in…
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
I wish you every success in…
Te deseo todo el éxito en...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
We would like to send you our congratulations on…
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
Well done on…
Bien hecho. Felicitaciones por...
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
Congratulations on passing your driving test!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
Well done. We knew you could do it.
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
Congrats!
¡Felicitaciones!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

Congratulations on your graduation!
¡Felicitaciones por tu graduación!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
Congratulations on passing your exams!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
Well done on getting into University. Have a great time!
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
We are so very sorry to hear about your loss.
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

We wish you the best of luck in your new job at…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
We wish you the best of luck in your new position of…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
We wish you every success for your latest career move.
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
Congratulations on getting the job!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
Good luck on your first day at…
Buena suerte en tu primer día en...
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Congratulations on your new arrival!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

Many thanks for…
Muchas gracias por...
Brugt som en almindelig tak besked
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
I really don't know how to thank you for…
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
As a small token of our gratitude…
Como una pequeña muestra de gratitud...
Brugt når du giver en takke gave til en
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
We are very grateful to you for…
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

Season's greetings from…
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
Happy Easter!
¡Felices Pascuas!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
Happy Thanksgiving!
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo!
Brugt til at fejre Nytårsaften
Happy Holidays!
¡Felices Fiestas!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
Brugt til at fejre Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Brugt til at fejre Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
¡Feliz Navidad!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår