vietnamesisk | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Chúc hai bạn hạnh phúc!
Brugt til at lykønske et nygift par
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
Brugt til at lykønske et nygift par
결혼을 너무너무 축하한다!
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Chúc mừng hoa đã có chủ!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

약혼을 축하드립니다!
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

생일 축하합니다!
Chúc mừng sinh nhật!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
생일 축하!
Sinh nhật vui vẻ!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
행복한 생일날 되세요!
Chúc mừng sinh nhật!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
기념일을 축하드립니다!
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
행복한 ... 기념일 되세요!
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Bạc!
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Ruby!
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới San hô!
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Vàng!
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Chúc bạn chóng bình phục!
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Chúc bạn chóng khỏe.
Standard god bedring ønske
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Standard god bedring ønske fra mere end en person
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Mong bạn sớm khỏe lại.
Standard god bedring ønske
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

...를 축하합니다.
Chúc mừng bạn đã...
Standard tillykke sætning
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Chúc bạn may mắn và thành công với...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Chúc bạn thành công trên con đường...
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
...를 축하드립니다.
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
...를 했다니, 축하드립니다.
Làm... tốt lắm!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
축하!
Chúc mừng!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

졸업을 축하합니다!
Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
안타까운 마음을 전합니다.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
하는 일마다 성공하길 바래.
Chúc bạn thành công với công tác mới.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
새 직장 얻은 것 축하해!
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

깊은 감사드립니다.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
Brugt som en almindelig tak besked
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Brugt når du giver en takke gave til en
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
행복한 부활절 되세요!
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
행복한 추수감사절 되세요!
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
행복한 새해 되세요!
Chúc mừng năm mới!
Brugt til at fejre Nytårsaften
행복한 휴일되세요!
Chúc ngày lễ vui vẻ!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
행복한 하누카 되세요!
Chúc mừng lễ Hannukah!
Brugt til at fejre Hanukkah
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
Brugt til at fejre Diwali