engelsk | Fraser - Personlig | hilsen

hilsen - ægteskab

Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Brugt til at lykønske et nygift par
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Brugt til at lykønske et nygift par
¡Felicitaciones por el gran paso!
Congratulations on tying the knot!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Uformel, brugt til at lykønske et nygift par som du kender ret godt
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Brugt til at lykønske et nygift brudepar

hilsen - Forlovelse

¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Congratulations on your engagement!
Standard frase brugt til at lykønske nogen med deres forlovelse
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Brugt til at lykønske et par der for nyligt er blevet forlovet
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Brugt til at lykønske et par du kender godt der for nyligt er blevet forlovet, og til at spørge dem efter hvornår bryllyppet finder sted

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer

¡Feliz día!
Birthday greetings!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
¡Feliz cumpleaños!
Happy Birthday!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
¡Feliz cumpleaños!
Many happy returns!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Wishing you every happiness on your special day.
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Almindeligt fødselsdags ønske, findes normalt på fødselsdagskort
¡Feliz aniversario!
Happy Anniversary!
Almindeligt jubilæums ønske, sædvanligvis fundet på jubilæumskort
¡Felicitaciones por su(s)...!
Happy…Anniversary!
Jubilæums ønske, brugt når et bestemt jubilæum fejres (f.eks. 25 års sølvbryllup, 40 ård rubinbryllup)
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Brugt til at fremhæve længden af et ægteskab og sige tillykke med jubilæet
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 20 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 25 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Brugt til ar fejre 40 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 30 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 35 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 50 års bryllupsdag
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Brugt til at fejre en 60 års bryllupsdag

hilsen - God Bedring Ønsker

Qué te mejores pronto.
Get well soon.
Standard bliv rask ønske, sædvanligvis fundet på kort
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
I hope you make a swift and speedy recovery.
Standard god bedring ønske
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
We hope that you will be up and about in no time.
Standard god bedring ønske fra mere end en person
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Thinking of you. May you feel better soon.
Standard god bedring ønske
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
From everybody at…, get well soon.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
God bedring ønske fra adskillige mennesker på et kontor eller en arbejdsplads

hilsen - Almindelige Lykønskninger

Felicitaciones por...
Congratulations on…
Standard tillykke sætning
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
I wish you the best of luck and every success in…
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
Te deseo todo el éxito en...
I wish you every success in…
Brugt når man ønsker en succes i fremtiden
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
We would like to send you our congratulations on…
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt
Bien hecho. Felicitaciones por...
Well done on…
Brugt når man ønsker en tillykke for at have gjort noget bestemt, mindre lykønskning
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Congratulations on passing your driving test!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået deres køreprøve
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Well done. We knew you could do it.
Brugt når man ønsker en tillykke, normalt en tæt ven eller et familiemedlem
¡Felicitaciones!
Congrats!
Uformel, relativt ukendt, lykønsknings stenografi og brugt når man ønsker en tillykke

hilsen - Akademiske Præstationer

¡Felicitaciones por tu graduación!
Congratulations on your graduation!
Brugt når man ønsker en universitets dimittend tillykke
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Congratulations on passing your exams!
Brugt når man ønsker en tillykke for at have bestået eksamen
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Uformel hverdagssprogs frase, brugt når en du kender godt klarer sig yderst godt til en eksamen
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Brugt når man ønsker en tillykke for at have færdiggjort sin kandidatuddannelse og ønske dem held og lykke i fremtiden
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, men er usikker på om de har planlagt at fortsætte på universitetet eller får et arbejde
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Brugt når man ønsker en tillykke med eksamen, og ved at personen leder efter et arbejde
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Well done on getting into University. Have a great time!
Brugt når man ønsker en tillykke med at være kommet ind på universitetet

hilsen - Kondolencer

Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på. Døden kan have være forventet eller uventet
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
We are so very sorry to hear about your loss.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Brugt når man trøster en der har mistet sin søn/datter/mand/kone (inkluderer den afdødes navn)
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Brugt når man trøster en der har mistet en person tæt på.

hilsen - Karriere Præstationer

Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
We wish you the best of luck in your new job at…
Brugt når man ønsker nogen succes med et nyt arbejde
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
We wish you the best of luck in your new position of…
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i en ny stilling
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
We wish you every success for your latest career move.
Brugt når gamle kollegaer ønsker en succes i et nyt arbejde
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Congratulations on getting the job!
Brugt når man ønsker en tillykke med et nyt, ofte indbringende, arbejde
Buena suerte en tu primer día en...
Good luck on your first day at…
Brugt når man ønsker nogen en god første arbejdsdag i et nyt arbejde

hilsen - Fødsel

Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Congratulations on your new arrival!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Brugt til at lykønske en kvinde med fødslen af hendes barn
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Brugt til at lykønske et par med fødslen af ders barn

hilsen - Tak

Muchas gracias por...
Many thanks for…
Brugt som en almindelig tak besked
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Brugt når man takker en på vegne af dig selv og en anden
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
I really don't know how to thank you for…
Brugt når du er meget taknemmelig over noget en har gjort for dig
Como una pequeña muestra de gratitud...
As a small token of our gratitude…
Brugt når du giver en takke gave til en
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Brugt når du er taknemmelig over noget en har gjort for dig
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
We are very grateful to you for…
Brugt når du oprigtigt gerne vil takke en der har gjort noget for dig
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Brugt når en takker dig for noget, men hvad han/hun gjorde var også til din fordel

hilsen - Helligdage

¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Season's greetings from…
Brugt i USA til at fejre Jul og Nytårsaften
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Brugt i England til at fejre Jul og Nytårsaften
¡Felices Pascuas!
Happy Easter!
Brugt i kristne lande til at fejre Påske Søndag
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Happy Thanksgiving!
Brugt i USA til at fejre Thanksgiving
¡Feliz Año Nuevo!
Happy New Year!
Brugt til at fejre Nytårsaften
¡Felices Fiestas!
Happy Holidays!
Brugt i USA ig Canada til at fejre helligdage (især brugt omkring Jul/Hanukkah)
¡Feliz Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Brugt til at fejre Hanukkah
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Brugt til at fejre Diwali
¡Feliz Navidad!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Brugt i kristne lande til at fejre Jul og Nytår