engelsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi er glade for at meddele fødslen af...
We are happy to announce the birth of…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we welcome…to the world.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Brugt til at meddele en forlovelse
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their engagement.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce the engagement of…and…
Brugt til at meddele en forlovelse
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Brugt til at meddele et bryllup
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vil meget gerne have at du kommer.
We would very much like you to come.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Would you like to come to…for…?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem