esperanto | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... og... er forlovet.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Brugt til at meddele en forlovelse
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Brugt til at meddele en forlovelse
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Brugt til at meddele et bryllup
Frk.... bliver snart Fru. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
I er hjerteligt inviteret til...
Ni invitas al...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem