fransk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... og... er forlovet.
... et... se sont fiancés.
Brugt til at meddele en forlovelse
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Brugt til at meddele en forlovelse
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Brugt til at meddele et bryllup
Frk.... bliver snart Fru. ...
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
I er hjerteligt inviteret til...
Vous êtes cordialement invités à...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem