kinesisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi er glade for at meddele fødslen af...
我们高兴地宣布...的出生
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... og... er forlovet.
...和...订婚了。
Brugt til at meddele en forlovelse
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
...高兴地宣布他们订婚了。
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Brugt til at meddele en forlovelse
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Brugt til at meddele et bryllup
Frk.... bliver snart Fru. ...
...小姐很快即将成为...夫人
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
I er hjerteligt inviteret til...
我们诚挚地邀请您...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vil meget gerne have at du kommer.
我们非常期待您的到来。
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
你愿意来...参加...吗?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem