russisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi er glade for at meddele fødslen af...
У нас есть радостная новость - рождение...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... og... er forlovet.
... и ... помолвлены.
Brugt til at meddele en forlovelse
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Brugt til at meddele en forlovelse
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Brugt til at meddele et bryllup
Frk.... bliver snart Fru. ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
I er hjerteligt inviteret til...
Сердечно приглашаем вас на...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem