kinesisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
我们高兴地宣布...的出生
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
...和...订婚了。
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
...高兴地宣布他们订婚了。
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
...小姐很快即将成为...夫人
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
我们诚挚地邀请您...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
我们非常期待您的到来。
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
你愿意来...参加...吗?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem