koreansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
...에 와서 만날 래?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem