polsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
Jesteśmy szczęśliwi mogąc powiadomić o narodzinach ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jestem szczęśliwy mogąc powiadomić, że ... narodziło się dziecko.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Chcielibyśmy powiadomić, że urodził/-a się nam synek/córeczka.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Przedstawiamy Wam... , naszego synka/naszą córeczkę.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dziewczynka: Powiekszyła się nam rodzinka, ogłaszamy wszystkim że jest to dziewczynka.
Chłopiec: Pewnie też już o tym wiecie, że nasz synek jest na świecie.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
Z miłością i nadzieją witamy na świecie ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Z dumą przedstawiamy Wam najmłodszego członka naszej rodziny...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy powiadomić o przyjściu na świat naszego syna/naszej córki.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... i ... są zaręczeni.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... i ... z radością ogłaszają swoje zaręczyny.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
Mamy przyjemność powiadomić o zaręczynach... i ...
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Państwo... mają przyjemność ogłosić zaręczyny swej córki ... z ... , synem Państwa ... Ślub zaplanowany jest na sierpień.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Zapraszamy serdecznie na przyjęcie zaręczynowe ... i ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
...i... mają przyjemność zaprosić... na przyjęcie organizowane z okazji zaręczyn.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Mamy przyjemność powiadomić o ślubie ... i ...
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
Panna...już wkrótce zostanie Panią...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Panna ... i Pan... mają zaszczyt zaprosić na ceremonię ślubną...
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Państwo... mają zaprosić na ceremonię ślubną ich syna/córki, która odbędzie się dnia..., o godz. ...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ponieważ jesteś bardzo ważną osobą w naszym życiu, chcielibyśmy zaprosić Cię na nasz ślub, który odbędzie się dnia..., o godz. ...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Mamy przyjemność zaprosić Cię na nasze przyjęcie z okazji... , które odbędzie się...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Mamy przyjemność zaprosić Cię na kolację w związku z ...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
Pragnę zaprosić...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizujemy przyjęcie w gronie najbliższych przyjaciół z okazji...i będziemy szczęśliwi, jeśli przyjdziesz.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Mamy nadzieję, że przyjdziesz.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
Masz ochotę wpaść do... na...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem