russisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
У нас есть радостная новость - рождение...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... и ... помолвлены.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
Сердечно приглашаем вас на...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem