tjekkisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem