tyrkisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... ve ... nişanlandı.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem