ungarsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

We are happy to announce the birth of…
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
With love and hope we welcome…to the world.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

…and…are engaged.
... és .... eljegyezték egymást.
Brugt til at meddele en forlovelse
…are happy to announce their engagement.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
We are happy to announce the engagement of…and…
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Brugt til at meddele en forlovelse
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Brugt til at meddele et bryllup
Miss…is soon to become Mrs. ...
.... hamarosan .... lesz.
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
You are cordially invited to…
Szeretettel meghívjuk a ...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
We would very much like you to come.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Would you like to come to…for…?
Szeretnétek eljönni a ...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem