svensk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Brugt til at meddele en forlovelse
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Brugt til at meddele en forlovelse
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Brugt til at meddele et bryllup
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem