tjekkisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
S potěšením oznamujeme narození...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... a ... jsou zasnoubeni.
Brugt til at meddele en forlovelse
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Brugt til at meddele en forlovelse
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Brugt til at meddele et bryllup
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Slečna se brzy stane paní ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni invitas al...
Jste srdečně zváni...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem